Loopbaanadviseur

ROC Mondriaan

 • Sluitingsdatum 2020-03-15
 • Dienstverband Fulltime
 • Branche Onderwijs/Opleiding

ROC Mondriaan

Dienstverband:
Branche:
Standplaats:
Sluitingsdatum:

fulltime
Onderwijs/Opleiding
Delft
15-03-2020

 

Loopbaanadviseur (20B-SL001)

Uren per week: 22
Locatie: Delft
Vacaturenummer: 20Bras-SL001
Zorg jij dat de Mondriaan van morgen goed voorbereid wordt op werk of een vervolgopleiding? ROC Mondriaan is dé huisopleider van Haaglanden als het gaat om middelbaar beroepsonderwijs. Ook voor een taal- of rekencursus, bijscholing of een ander traject kun je bij ROC Mondriaan terecht. Dagelijks zijn ruim 2.000 vakkundige, innovatieve en betrokken medewerkers actief binnen 28 herkenbare scholen en diensten.

De campusvoorziening Begeleiding bij ROC Mondriaan Delft ondersteunt studenten van alle scholen op de campus Brasserskade. De medewerkers zetten zich dagelijks in om studenten te ondersteunen bij de aanmelding, gedurende de opleiding, bij voortijdige uitval en bij de afronding van de opleiding. Ook ouders/verzorgers en docenten kunnen een beroep doen op hun dienstverlening in specifieke situaties. De dienstverlening bestaat uit ‘studentzaken’, zoals intake, loopbaanadvies, studie coaching, schoolmaatschappelijk werk, Passend Onderwijs, VSV- en RMC-activiteiten.

De dienst zoekt met ingang van heden een Loopbaanadviseur (20Bras-SL001) voor 0,6 fte.
Jouw taken
Procescoördinatie:

 • analyseren, een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van beleid en aangeven van consequenties voor de uitvoeringsprocessen;
 • afstemmen van interne bedrijfsondersteunende en/of onderwijsondersteunende processen op externe ontwikkelingen;
 • analyseren van de behoefte en wensen op het vakgebied, beoordeelt en toetst deze en vertaalt deze naar jaar- en activiteitenplannen;
 • verrichten van onderzoek ten behoeve van de (studie)loopbaan van deelnemers en adviseren hieromtrent;
 • analyseren van mogelijkheden en wensen van deelnemers met betrekking tot opleiding en scholing.

Leveren van managementinformatie:

 • analyseren van gegevens en deze verwerken tot managementinformatie.

Advisering:

 • het geven van voorlichting en advies over opleidings- en beroepsmogelijkheden aan (toekomstige) studenten van ROC Mondriaan, alsmede aan interne en externe verwijzers, ouders en verzorgers;
 • onderzoeken van de mogelijkheden van studenten met behulp van psychodiagnostiek en
 • gesprekstechnieken;
 • ondersteunen en begeleiden van studenten gedurende hun opleiding en zo nodig bij het maken van onderwijs- en loopbaankeuzes;
 • adviseren over en begeleiden van de instroom in c.q. doorstroom naar het gekozen (onderwijs)traject;
 • voeren van gesprekken met ingeschreven studenten die door onderwijsteams zijn geïndiceerd als potentiële uitvaller of risicostudent, gericht op het afmaken van de opleiding;
 • adviseren van het management over de opzet en inrichting van een nieuw of gewijzigd bedrijfsondersteunend en/of onderwijsondersteunend proces;
 • vertalen van wensen en nieuwe ontwikkelingen naar voorstellen voor aanpassing van processen.

Wat wij van je vragen

 • wo of hbo Psychologie/Pedagogiek of hbo diploma P en A, richting B & A of richting Psychodiagnostiek;
 • bekendheid met alle begin- en eindniveaus binnen het mbo;
 • ervaring in het coachen en begeleiden van studenten in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar;
 • aantoonbare kennis en ervaring met begeleiding, advisering, intake, beroepskeuze;
 • ervaring en kennis hebben van psychodiagnostiek;
 • ervaring met bijzondere doelgroepen; waaronder studenten met autisme, add en adhd;
 • in staat je werkzaamheden zelfstandig te plannen en te organiseren en stemt deze af op de behoefte van het Studie Loopbaancentrum en ROC Mondriaan;
 • je kan in complexe en onverwachte situaties maatregelen treffen waardoor je orde op zaken stelt;
 • je kan prioriteiten stellen, voortgang bewaken en, indien nodig, doeltreffende maatregelen treffen;
 • gevoelig voor de ontwikkelingen binnen de organisatie en neemt deze ontwikkelingen in overweging bij de eigen besluitvorming;
 • ervaring in en affiniteit met groepswerk.

Interesse in de functie?

Solliciteren