Delft

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Speciaal onderwijs in Delft: hier zijn de scholen te vinden

Door Natasja de Vrind 14 november 2019

Een jaar geleden gaven we een overzicht van de Delftse basisscholen. Naast deze basisscholen voor regulier onderwijs, is Delft ook een aantal scholen voor speciaal onderwijs rijk. Deze scholen zijn voor kinderen met speciale behoeften: voor wie het lastig vindt om mee te komen op een normale basisschool. Welke scholen zijn dit in Delft en wanneer kun je daar als ouder terecht met je kind? Natasja de Vrind zocht het uit.

Wanneer je kind op de basisschool moeilijk meekomt, is dat voor ouders, kind én school vaak een lastig en frustrerend proces. Soms blijkt dat hulp niet voldoende is en kan de basisschool niet in de onderwijsbehoeften van je kind voorzien. Dan is het nodig om een andere school voor je kind te zoeken. Voor speciaal (basis)onderwijs heb je wel een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze verklaring kan alleen worden afgegeven door het samenwerkingsverband uit de regio, in Delft is dat PPO Delflanden.

Speciaal basisonderwijs (SBO)

Scholen in het SBO hebben dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen. Kinderen krijgen hier alleen meer tijd om die doelen te behalen. Oorzaken zoals dyslexie en concentratieproblemen kunnen leiden tot vervelende gevolgen als faalangst en onzekerheid. De groepen zijn kleiner en er zijn meer deskundigen om te helpen met leren. Leerlingen kunnen tot hun veertiende jaar op een school voor SBO terecht. In Delft is dit de Laurentiusschool. Hun missie is om kinderen te laten bloeien op hun eigen niveau en te laten uitblinken in hun talent.

Speciaal onderwijs (SO)

Anders dan het SBO, is het SO. Dit onderwijs heeft andere kerndoelen dan het reguliere en het speciale basisonderwijs. Dat komt omdat leren voor kinderen in het SO nog moeilijker is. Het SO is verdeeld in vier groepen, die clusters worden genoemd:

Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen;
Cluster 2: dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal- spraakontwikkelingsstoornis;
Cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

In Delft hebben we drie scholen voor speciaal onderwijs. Als eerste de Maurice Maeterlinckschool. Deze cluster 3-school biedt leerlingen onderwijs, zorg, begeleiding en revalidatiebehandeling. Doel van het onderwijs hier is leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin zij zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen, werk/dagactiviteiten en vrijetijdsbesteding of in het vervolgonderwijs. De tweede is de Herman Broereschool. Zij zijn van mening dat leerlingen alles kunnen leren door zelf actief deel te nemen: ‘Leren moet je doen!’. Leerlingen leren hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen en worden uitgedaagd, op hun eigen niveau, door lessen en activiteiten in voor hen herkenbare situaties aan te bieden. De derde school is de Strandwacht. Hier worden leerlingen met psychiatrische en gedragsproblemen begeleid. Ze houden rekening met het tempo, temperament en talent van de leerlingen. Ze hebben een aanmoedigende, belonende aanpak en positieve verwachtingen.

Dankzij deze scholen en de kanjers van leerkrachten gaan veel kinderen een glansrijke toekomst met zelfvertrouwen tegemoet!

Lees ook

basisschool Delft

Bijzonder onderwijs: deze scholen vind je in Delft en dit zijn hun ideeën

Bij het kiezen van een basisschool is het vaak vanzelfsprekend de school te kiezen die dichtbij is, ...

Gemeente wil een zwembad, twee scholen en een cultuurpodium op de Schieoevers bouwen

Het is al een tijdje bekend dat Gemeente Delft grote plannen heeft voor het gebied Schieoevers Noord...

4 x vragen en antwoorden over de Citotoets op Delftse basisscholen

Je hoeft eind januari, begin februari maar een willekeurige klas op een willekeurige Delftse basissc...

Meer over

Studenten

adv.