Delftse achtstegroepers maken zich op voor de eindtoets

Door Natasja de Vrind 4 april 2019

Tussen 15 april en 15 mei 2019 wordt op alle Delftse basisscholen weer een eindtoets afgenomen. Inmiddels hebben alle achtstegroepers voor 1 maart al een basisschooladvies (BSA) gekregen. We vertellen je hieronder wat je allemaal moet weten over de eindtoetsen en wat voor invloed het heeft op het BSA. 

<< < Pagina 1 / 3 >
⟵ swipe swipe ⟶

Waarom wordt de eindtoets afgenomen?

Basisscholen zijn sinds 2015 verplicht een eindtoets af te nemen. Vanaf schooljaar 2019-2020 geldt dat ook voor alle scholen voor speciaal basisonderwijs. De eindtoets laat zien welk niveau leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen. Dat heeft twee doelen:
1. De eindtoets laat zien welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is daarmee een aanvulling op het basisschooladvies dat een leerling krijgt. De eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.
2. De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie om het totaaloordeel over een school te bepalen. Scholen kunnen aan de hand van de resultaten hun onderwijs zo nodig aanpassen.

Benieuwd naar het inspectierapport van jouw school? Kijk dan eens hier. 

Welke eindtoetsen zijn er?

Voor 2015 werd vooral de Cito Eindtoets gebruikt. Sinds die tijd zijn er vier andere toetsen bijgekomen. De Cito Eindtoets heet nu Centrale Eindtoets. De vijf gebruikte eindtoetsen in Nederland zijn:
1. De Centrale Eindtoets (voorheen Cito Eindtoets)
2. Route 8
3. De IEP Eindtoets
4. De AMN Eindtoets
5. De DIA Eindtoets

Op basisscholen in Delft worden alleen de bovenste drie gebruikt. Basisscholen mogen zelf kiezen welke toets ze afnemen. De Titus Brandsmaschool, Delftsche Schoolvereeniging en de Bernadette Mariaschool kiezen bijvoorbeeld voor de Centrale Eindtoets van Cito, terwijl de Freinetschool Delft en de Vrije School Widar voor de IEP Eindtoets kiezen. Route 8 wordt gekozen door onder andere de Oostpoort en de Eglantier. Het verschil tussen deze toetsen zit hem vooral in de afnameduur.

RTL Nieuws kwam afgelopen februari met een onderzoek naar de resultaten op de eindtoets van Nederlandse basisscholen. Benieuwd naar wat jouw Delftse basisschool scoorde? Kijk hier maar eens.

Je krijgt de uitslag. En dan?

Welke eindtoets je ook maakt, er zijn 6 mogelijke uitslagen:
1. Praktijkonderwijs – VMBO basisberoepsgerichte leerweg
2. VMBO basisberoepsgerichte leerweg – VMBO kaderberoepsgerichte leerweg
3. VMBO kaderberoepsgerichte leerweg – VMBO gemengd/theoretische leerweg
4. VMBO gemengd/theoretische leerweg – havo
5. havo – vwo
6. vwo

Anders dan het BSA, kan uit een eindtoets dus géén enkelvoudig toetsadvies komen (met uitzondering van vwo), alleen meervoudige adviezen. Dat betekent dat je altijd twee niveau’s geadviseerd krijgt. Bij het BSA, wat voor 1 maart is afgegeven, kon wel gewoon bijvoorbeeld een havo-advies gegeven worden.

Is de uitslag van de eindtoets lager dan het BSA, dan verandert er niets. Het BSA blijft hetzelfde; het kan niet naar beneden worden bijgesteld.

Is de uitslag van de eindtoets hoger dan het BSA, dan is de basisschool verplicht het BSA in heroverweging te nemen. De basisschool kan er dan voor kiezen het BSA naar boven aan te passen of het zo te laten. Alleen het advies van de basisschool is leidend en bindend voor de middelbare scholen, de uitslag van de eindtoets is dat niet.

Ook al hebben alle achtstegroepers inmiddels een keuze voor een middelbare school gemaakt, het maken van de eindtoets blijft altijd een beetje spannend. Een goede nachtrust en een goed ontbijt zullen je helpen bij het concentreren. Verder kun je er niet voor oefenen, alleen maar gewoon je best doen!

In deze infographic wordt het nog eens uitgelegd: 

 

 

<< < Pagina 1 / 3 >
⟵ swipe swipe ⟶

adv.