Delft

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Winkels in Delft willen op zondag langer open, waarom?

Door Redactie indebuurt 17 februari 2016

Delft wil de sluitingstijden van winkels op zondag verruimen van 18.00 naar 20.00 uur. De gemeente geeft antwoorden op de meest prangende vragen.

Waarom wil het college de openingstijden van winkels verruimen?
Verruiming past bij het beeld dat Delft als internationale stad nastreeft. Het biedt meer mogelijkheden voor consumenten om aankopen te doen op de momenten dat het hen uitkomt. Ondernemers die inspelen op klantenwensen vragen er om.

Is er onderzoek gedaan naar de behoefte bij consumenten en zo ja, hoe?
Nee, er is door de gemeente geen onderzoek gedaan. Wij reageren op signalen van ondernemers.

Gelden de verruimde openingstijden voor alle winkels?
Ja.

Hoe ziet de verruiming er in de praktijk uit? Mag iedere winkelier zelf bepalen wanneer hij dicht gaat?
Ja dat klopt, zolang men maar binnen de toegestane tijden blijft en dat is op zondag – als door de gemeenteraad tot de verruiming wordt besloten – tot 20.00 uur. Na 20.00 mag men niet meer open zijn.

Ziet het college geen nadelen voor de kleine zelfstandige?
De verruiming van de openingstijden gelden voor alle winkels en daarmee ook voor de kleine zelfstandige. Ook nu maakt deze groep ieder voor zich een afweging om wel of niet open te zijn, bijvoorbeeld op de vrijdagavond. Deze verruiming brengt geen wijziging in die zelfstandige afweging.

Verruiming past bij het beeld dat Delft als internationale stad nastreeft

Sommige partijen willen de openingstijden zelfs verruimen naar 22.00 uur. Hoe kijkt het college hier tegenaan?
Het college heeft een voorstel gedaan voor verruiming naar 20.00 uur, gezien het concrete verzoek van Jumbo Zuidpoort. Daar staat het college achter. Mocht een meerderheid van de gemeenteraad de openingstijden verder willen verruimen, dan zal het college daar gehoor aan geven.

Hoe gaat de besluitvorming hierover verder?
De raad besluit komende donderdag 18 februari over het voorstel van het college.

Per wanneer zouden de verruimde openingstijden moeten ingaan?
In het voorstel staat de ingangsdatum van 1 maart genoemd.

adv.