Delft

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Opgelet! Hier in Delft moet je deze week omrijden

Door Iris Olsthoorn 22 juli 2019

In Delft veranderen zaken, straten of hele wijken soms best snel. Maar één ding zal nooit veranderen: er wordt altijd wel ergens in Delft aan de weg gewerkt.  Om te zorgen dat jij toch op tijd op plaats van bestemming komt, zetten we de werkzaamheden iedere week voor je op een rij. Dit zijn de werkzaamheden van 22 tot en met 28 juli.

Adama van Scheltemaplein: Van 15 tot en met 26 juli is er geen doorgang mogelijk voor gemotoriseerd verkeer. Dit wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren.

Ecodusweg: Van 22 tot en met 26 juli worden er bomen gekapt. Er is dan geen verkeer mogelijk. Ook zijn een aantal parkeerplekken niet te gebruiken. Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de Prinses Beatrixlaan. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Waterloop en Zeestraat.

Engelsestraat: Tot en met augustus 2019 is de aansluiting richting de Zuidwal afgesloten vanwege bouwactiviteiten.

Havenstraat: Tot en met 9 augustus zijn er werkzaamheden aan het riool. Er is dan geen doorgang mogelijk voor verkeer. De panden zijn bereikbaar via de stoep. De bus rijdt om via de Krakeelpolderweg en het Westplantsoen.

Hoogbrug: de toegangsbrug vanaf de Zuidwal richting de Lange Geer, is in slechte staat. Hierdoor is de brug tot 31 augustus 2020 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsers en voetgangers kunnen nog gebruikmaken van de brug. In dit artikel lees je er meer over.

Kruithuisweg: Vanaf 29 april beginnen de werkzaamheden aan de N470. In dit artikel lees je er alles over. 

Mienette StormstraatTot en met 26 juli zijn er werkzaamheden aan de bestrating. Op de plek waar wordt gewerkt is de straat afgesloten. Ook zijn enkele parkeervakken niet beschikbaar.

Prinses Beatrixlaan: Tot en met 26 juli zijn er werkzaamheden aan de berm ter hoogte van de Kruithuisweg. Hierdoor is 1 rijbaan afgesloten. Verder geldt er een inhaalverbod en een maximum snelheid van 50 km/uur.

Poortlandplein: Van 20 juli tot en met 19 augustus wordt de kruising aan de westzijde opnieuw ingericht. Gemotoriseerd verkeer is dan alleen mogelijk op de Julianalaan noord en de Schoemakerstraat.

Sebastiaansbrug: Het zal je niet ontgaan zijn, er wordt hard geklust aan de Sebastiaansbrug. Alles wat je over de werkzaamheden en omleidingsroutes moet weten, lees je in dit artikel.

Van Bleyswijckstraat: Tot en met 10 augustus zijn er werkzaamheden aan het riool. Op de plek waar wordt gewerkt is de straat afgesloten en zijn de parkeervakken niet te gebruiken.

Van der Spiegelstraat: Tot en met 26 juli zijn er werkzaamheden aan het riool. Op de plek waar wordt gewerkt is de straat afgesloten voor verkeer.

Van Foreestweg: Van 1 tot en met 26 juli worden er damwanden aangebracht en heiwerkzaamheden uitgevoerd. Tijdens de heiwerkzaamheden is het fietspad langs de Van Foreestweg afgesloten.

Meer over

Verkeer

adv.