Stanislascollege Reinier de Graafpad is nu Daltonschool: dit is er veranderd

Door Natasja de Vrind 7 maart 2019

Het is je vast niet ontgaan: het Stanislascollege op het Reinier de Graafpad, oftewel ‘het Reinier’ is sinds dit schooljaar omgedoopt tot Dalton Delft. Het Stanislascollege biedt als eerste in Delft daltononderwijs aan op mavo- en havoniveau. Maar wat houdt dat eigenlijk precies in? Gastredacteur Natasja zocht het uit.

De 71 docenten van Stanislascollege Reinier de Graafpad hebben er gezamenlijk voor gekozen om over te stappen op daltononderwijs. Dat was eigenlijk heel makkelijk: ze hoefden alleen maar uit te breiden waar ze toch al goed in zijn. Op deze kleine, gezellige school krijgen 750 leerlingen nu volop kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Oog hebben voor elkaar is hier net zo belangrijk en vanzelfsprekend als leren van en met elkaar. Of zoals directeur Lodewijk Dijkgraaf zegt: ‘De leerling zíen.’

Aandacht voor een goede relatie tussen leerling en docent en tussen leerlingen onderling staat daarbij hoog in het vaandel. De school biedt leerlingen de ruimte om te laten zien wat ze kunnen (competentie), zelf keuzes te maken (autonomie) en samen te werken met docenten en leerlingen (gevoelens van verbondenheid). Wat is daar nou precies zo bijzonder aan? Bij daltononderwijs werken ze met vijf kernwaardes:

1. Verantwoordelijkheid

Binnen een duidelijke structuur krijgen leerlingen op het Stanislascollege Dalton Delft de ruimte om eigen keuzes te maken en dus ook de verantwoordelijkheid om hier goed mee om te gaan. Er zijn elke week vier daltonuren, waarin ze zelf bepalen aan welk vak ze werken. Ze kunnen kiezen voor lessen of begeleiding voor een bepaald vak. Leerlingen werken met een periodeplanner en houden zelf een daltonagenda bij. Zo raken ze betrokken bij hun eigen leerproces en ontwikkelen ze een actieve studiehouding, volgens de school. Het zelf keuzes mogen maken, bevordert de motivatie: dat is erg belangrijk voor deze leeftijdsgroep.

2. Samenwerking

Er zijn diverse activiteiten waarbij leerlingen samenwerken met andere leerlingen uit hun eigen klas, andere klassen en zelfs andere leerjaren. Met hun eigen klas is tijdens de mentorlessen is er aandacht voor sociale vaardigheden. Ouders worden ook nauw betrokken bij dit leerproces.

3. Effectiviteit

Leerlingen gaan effectiever met hun tijd om, omdat ze tijdens daltonuren zelf bepalen aan welk vak ze werken. In de planner houden ze bij wat ze moeten doen voor elk vak. Ook kunnen ze inschrijven voor begeleiding, zodat ze zelf zorgen dat ze krijgen wat ze nodig hebben. Hierdoor is het de bedoeling dat leerlingen een actieve studiehouding ontwikkelen, op school én thuis.

4. Zelfstandigheid

De keuzevrijheid tijdens de wekelijkse vier daltonuren, de extra mentoruren in de brugklas én de periodeplanners zorgen ervoor dat de leerlingen veel meer betrokken bent zijn bij hun eigen leerproces en dat ze altijd zelfstandig verder kunnen werken. Ze leren uit zichzelf aan het werk te gaan en hulp te vragen als ze dat nodig hebben. Deze zelfstandige studiehouding komt heel goed van pas op de vervolgopleiding na de middelbare school.

5. Reflectie

Samen met hun mentor en docenten blikken de leerlingen regelmatig terug op hun leerproces; Heb je voldoende tijd aan de vakken besteed, heb je de daltonuren efficiënt gebruikt, wat ga je verbeteren in de komende periode, wat ga je anders doen, wat gaat al goed, etc.

De school is voorlopig Daltonschool in oprichting. Hier en daar worden veranderingen nog bijgeschaafd en uitgebreid. Binnen twee jaar zal een speciale commissie een bezoek brengen aan de school om te kijken of de school het predikaat Dalton ook daadwerkelijk voldoende heeft doorgevoerd.

Meer nieuws over onderwijs in Delft

stanislas college

Er komt een internationale middelbare school in Delft

Vanaf deze zomer kunnen achtstegroepers uit Delft kiezen voor een nieuwe middelbare school. Het Stan...

4 x vragen en antwoorden over de Citotoets op Delftse basisscholen

Je hoeft eind januari, begin februari maar een willekeurige klas op een willekeurige Delftse basissc...

Houd er alvast rekening mee: het onderwijs staakt op 15 maart

Je kunt maar beter alvast een dag vrij nemen op 15 maart 2019 of een goede oppas zoeken, want het zi...

adv.