Er gaat van alles veranderen in Tanthof de komende jaren

Door Iris Olsthoorn 5 december 2018

Als het aan de gemeente Delft ligt, krijgt Tanthof de komende jaren een flinke opknapbeurt. In hun nieuwe plannen staat onder meer dat de openbare ruimte wordt aangepakt, er nieuwbouw komt en de zes scholen moeten gaan clusteren. 

Tanthof is al een aantal jaar aan het vergrijzen. In de jaren 70 en 80 woonden er veel jonge gezinnen. Maar omdat weinig mensen verhuisd zijn, is demografie in de wijk zo’n veertig jaar later heel anders. Er wonen nu relatief veel ouderen en alleenstaanden. Daarom moet de wijk flink worden aangepakt. Ook is er door bezuinigingen de afgelopen jaren weinig gedaan aan de openbare ruimte in deze wijk. Dat wil de gemeente nu rechttrekken.

De gemeente wil de komende jaren flink aan de slag. We zetten een aantal veranderingen voor je op een rij:

<< < Pagina 1 / 5 >
⟵ swipe swipe ⟶

Scholenschuif

In hun eerste plannen voor de wijk is onder meer te lezen dat de zes basisscholen een ‘scholenschuif’ moeten doen. Hoewel Tanthof vroeger barstte van de jonge bewoners, zijn de scholen nu veel te leeg. Daarom moeten de scholen gaan samenwerken. De gemeente onderzoekt nu een voorkeurslocatie om te kijken of hier een goed en toekomstbestendig schoolgebouw kan komen.

Leegstand en winkelgebieden aangepakt

Met de winkelgebieden in Tanthof is het de laatste jaren niet zo goed gesteld. De bewoners zijn bijvoorbeeld niet blij met de Dashof, wat behoorlijk verpauperd schijnt te zijn. De gemeente vreest voor meer leegstand in winkelpanden van Tanthof. Daarom gaan zij onderzoeken hoe het beter kan. Ze kijken daarbij niet alleen naar aanbod van verschillende winkels en horeca, maar ook naar vindbaarheid van winkels en het uiterlijk van winkelgebieden.

Nieuwbouw

De gemeente ziet ook graag nieuwbouw in Tanthof. Ze denken bijvoorbeeld aan meer seniorenwoningen, omdat er nu relatief veel senioren in gezinswoningen wonen. Door het bouwen van goede seniorenwoningen kunnen deze mensen verhuizen en komt er plek vrij voor bijvoorbeeld starters en jonge gezinnen. Ook wil de gemeente sociale huurwoningen een upgrade geven. 

Openbare ruimte

We lieten het al even vallen: de gemeente wil de openbare ruimte in Tanthof de komende jaren een upgrade geven. Er moet meer groen komen en straten en pleinen moeten worden opgeknapt. Ook op het gebied van klimaat en mobiliteit wil de gemeente onderzoeken wat mogelijk is. Zo willen de Tanthof-Oost en Tanthof-West beter met elkaar verbinden.

Wanneer gaat dat allemaal gebeuren?

Verder wil de gemeente op nog meer gebieden verandering aanbrengen: denk aan veiligheid, gezondheidszorg en verbinding tussen buren. Maar bewoners zullen nog even geduld moeten hebben. Het gaat nu nog om een ruwe versie van de plannen. De gemeente gaat de plannen de komende tijd verder uitwerken door met buurtbewoners en ondernemers in de wijk te praten. In het voorjaar van 2019 moet er meer duidelijkheid zijn over de plannen.

Lees ook

tanthof

Delftse mysteries: Waarom is Tanthof zo’n doolhof?

We zouden het bíjna op de bucketlist voor Delftenaren zetten: verdwalen in Tanthof. We hebben het to...

Voortuintjes in Tanthof worden leeggehaald en dit is waarom

Het zal je maar gebeuren: je doet jarenlang je best om het stukje (gemeente)groen voor je huis er fa...
<< < Pagina 1 / 5 >
⟵ swipe swipe ⟶

Meer over

Nieuws Wonen

adv.