De wijk Tanthof wordt opgeknapt: dit zijn de plannen

Door Redactie indebuurt 13 mei 2019

De wijk Tanthof moet kleuriger, schoner, beter gemaaid en met minder scholen toe. Dat zijn de plannen van de gemeente voor de komende maanden en de jaren erna. Dat schrijft het AD. 

De gemeente Delft heeft onder de inwoners van Tanthof een enquête gehouden die uiteindelijk door 600 wijkbewoners is ingevuld. ‘Veel opmerkingen hadden betrekking op het groen en dan met name het maaibeleid en de gevolgen hiervan’, schrijft burgemeester Marja van Bijsterveldt namens het stadsbestuur in een notitie aan de gemeenteraad.

Groen wordt beter onderhouden

De gemeente wil in Tanthof beter omgaan met het groenbeheer. Zo willen ze in plaats van één, twee keer per jaar te gaan maaien. ‘Zowel zichtlijnen, ecologische bermen als rietkragen in de wijk moeten aanwezig zijn. De verwachting is dat deze maatregel binnen één à twee jaar effect zal hebben’, stelt Van Bijsterveldt.

Containers worden vaker geleegd

Ook op een ander punt moet het beter gaan in Tanthof. Volgens bewoners én gemeente laten veel van de ondergrondse containers een onverzorgd beeld zien. Dat komt vaak doordat ze overvol zijn, waardoor mensen hun vuil er tegenaan zetten. ‘We zetten hierop in door duidelijkere afspraken te maken met verantwoordelijke partijen en de ondergrondse containers en de directe omgeving regelmatiger schoon te maken. Deze werkzaamheden zijn al gestart’, staat in de Tanthof-notitie.

Minder scholen

Een ander heikel punt in Tanthof is de zogenoemde scholenschuif. In de wijk is het aantal leerlingen, verdeeld over zes basisscholen, de afgelopen jaren flink gedaald. Er zijn dus minder scholen nodig. De besturen van de scholen in Tanthof besloten daarom, in samenspraak met de gemeente, om terug te gaan van zes naar drie schoolgebouwen, op één centrale plek in de wijk.

De gemeente heeft daar een locatie voor op het oog: het einde van de keerlus van tram 1 aan het Vietnampad en Iqbal Mashipad. Het onderzoek hiernaar moet in het najaar klaar zijn. Niet iedereen is het trouwens eens met dat plan. 

Dit artikel komt van het AD.

Meer over

Gemeente Nieuws

adv.