Natuur & Milieu

Over Natuur & Milieu

Natuur & Milieu is de milieuorganisatie die samenwerkt met anderen aan duurzame oplossingen. We werken samen met mensen, bedrijven en overheden om een klimaatneutrale en natuurinclusieve samenleving te bereiken.

We voeren ook publiekscampagnes uit om burgers te stimuleren tot duurzaam gedrag. Daarbij wijzen we nooit alleen op het probleem, maar komen altijd met oplossingen. We maken daarvoor de vertaalslag van complexe onderwerpen naar concreet handelingsperspectief en vertellen een eerlijk, maar inspirerend verhaal, waarmee we laten zien waar we naartoe werken. We maken het zo voor een grote groep mensen makkelijk maken om duurzame stappen te zetten. 

Bekijk meer