Delft

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Delfste mysteries: waarom zit er een Davidster op de toren van de Raamstraatkerk?

Door Tom Kikuchi 25 mei 2019

Veel Delftenaren hebben het vast al eens opgemerkt: helemaal boven aan de toren van de Raamstraatkerk zit een zespuntige ster. Huh? Maar dat is toch een symbool van het Jodendom? Waarom hangt die ster dan aan een rooms-katholieke kerk? We zochten het uit.

De zespuntige ster op de Raamstraatkerk

Voor het antwoord spreken we met Monique Bolder, secretaris van de Franciscus en Clarakerk. Dat is de officiële naam van de kerk aan de Raamstraat. Monique vertelt: “Volgens ons is de zespuntige ster het familiesymbool van koning David. Uit de familielijn van Koning David zijn zowel het Jodendom als het Christendom ontstaan.”

Koning David

Koning David was volgens het Oude Testament een koning van Israël. Volgens verschillende voorspellingen zou de Messias een nakomeling van koning David zijn. In het Nieuwe Testament staat de stamboom van Jezus. In Matteüs 1 staat: “Dit is de lijst van voorouders van Jezus Christus. Hij is de zoon van (koning) David, die uit de familie van Abraham is.” Koning David is dus een verre voorvader van Jezus, en daarom werd Jezus ook als de Messias gezien.

Twee zoons

Hoe dat precies zit? Volgens de Bijbel is Jozef de vader van Jezus. Jozef is een afstammeling van koning David. Nu zul je denken: ‘Maar Jezus is voortgekomen uit een maagdelijke geboorte, hoe kan dat dan?’ Dat heeft met de wet te maken. Omdat Jozef met Maria was getrouwd, is Jezus volgens de wet een afstammeling van Jozef.

Maar waarschijnlijk is Jezus alsnog een directe nakomeling van David. Volgens een andere tekst, Lucas 3, is ook Maria een afstammeling van David. Dat komt namelijk omdat David twee zoons had: Salomo en Natan. Salomo is een voorvader van Jozef, en Natan een voorvader van Maria. Op die manier is Jezus zowel in wettelijk als in natuurlijk opzicht een nakomeling van koning David.

De davidster op de Raamstraatkerk heeft dus niet te maken met het Jodendom, maar met het feit dat Koning David een hele verre voorvader van Jezus was. Door zijn verwantschap met Jezus is ook Koning David belangrijk voor het Christendom. En daarom staat zijn symbool op de kerk.

Eerdere mysteries:

Delftse mysteries: Waarom staat het jaartal 1960 op de klok van de Oude Jan?

Je moet goed kijken om het te zien, maar op de wijzerplaten van de klok van de Oude Jan staan jaarta...

adv.