Op zoek naar een basisschool? Dit is de ultieme checklist!

Door Natasja de Vrind 6 december 2018

Als ouder heb je het recht op een vrije schoolkeuze voor je kind. In Delft mag je je kind aanmelden op meerdere scholen. De meeste ouders doen dit ruim voordat hun kind 4 jaar wordt. Sommige scholen hebben namelijk een wachtlijst. Bij het uitzoeken van een school moet je aan behoorlijk wat dingen denken. We helpen je een handje met de checklist van een Delftse juf.

De meeste scholen hebben open dagen, maar je kunt ook een afspraak maken om een kijkje te gaan nemen en de sfeer te proeven. Elke school pakt dit anders aan. Bij de Titus Brandsmaschool bijvoorbeeld kun je een afspraak met de directeur maken voor een gesprek en een rondleiding. De Bonte Pael organiseert daarnaast ook open dagen en stuurt je een informatiepakket, terwijl jenaplanschool de Oostpoort informatieavonden geeft.

Waar ga je als ouder op letten bij deze keuze? Welke vragen stel je tijdens het informatiegesprek? Met deze checklist hopen we je een eindje op weg te helpen, zodat je voorbereid op zoektocht kunt gaan!

De school & het onderwijs

 • Wat doet de school aan extra ondersteuning?
 • Wat doet de school aan extra uitdaging?
 • Hoe volgt de school haar leerlingen?
 • Zijn er digitale middelen en hoe worden die ingezet?
 • Wat gebeurt er aan sport en creatieve vakken?

De school & de grondslag

 • Past de grondslag van de school bij je eigen overtuiging?
 • Hoe komt deze grondslag in de school tot uiting?
 • Wat wordt er gedaan op sociaal-emotioneel gebied?
 • Zijn er gedragsregels?
 • Is er een pestprotocol?

De school & de cijfers

 • Hoe groot zijn de groepen?
 • Wat is de verhouding meesters/juffen?
 • Hoe scoort de school op de Eindtoets?
 • Wat is de uitstroom oftewel naar welke vorm van middelbaar onderwijs gaan de meeste leerlingen?
 • Wat scoorde de school bij het laatste inspectiebezoek? (Zie hiervoor website www.onderwijsinspectie.nl)

De school & praktisch

 • Wat zijn de schooltijden?
 • Is er een continurooster?
 • Kunnen leerlingen overblijven?
 • Is er mogelijkheid tot voor-of naschoolse opvang?
 • Wat gebeurt er bij ziekte van de leerkracht?
 • Hoe is de ouderparticipatie?
 • Wat bedraagt de ouderbijdrage?

Ook nog goed om te weten

Dat je je kind hebt ingeschreven voor een school, betekent niet dat hij of zij automatisch is toegelaten. Het definitief besluit over toelating wordt pas na de derde verjaardag genomen.

Een basisschool heeft tijd nodig om te onderzoeken of een nieuw aangemelde leerling extra zorg nodig heeft. Op grond hiervan kan een leerling geweigerd worden.  Een toelatingsbeleid op postcodegebied of het niet onderschrijven van de levensbeschouwelijke grondslag van de school zijn ook redenen om een leerling te weigeren. Daarnaast moet een vierjarige leerling zindelijk zijn: een leerling is vanaf 5 jaar leerplichtig. Een basisschool kan ook simpelweg geen plek meer hebben.

Meer over basisonderwijs in Delft

basisschool Delft

Bijzonder onderwijs: deze scholen vind je in Delft en dit zijn hun ideeën

Bij het kiezen van een basisschool is het vaak vanzelfsprekend de school te kiezen die dichtbij is, ...
delftse basisscholen

Dit zijn de Delftse basisscholen en in deze wijken zijn ze te vinden

Ben je zwanger, heb je een peuter rondlopen of verhuis je binnenkort naar Delft? Dan zoek je vast en...
basisschool Delft

Deze Delftse basisscholen hebben een jarenlange wachtlijst

Plan je een gezin of hebt zo’n klein hummeltje rondlopen? Dan moet je vast nog niet aan school denke...

 

Meer over

Gemeente

adv.