MAG DAT: Mag je overal as van een overledene uitstrooien?

Door Iris Olsthoorn 1 november 2018

Veel mensen hebben wel een idee van wat zij willen na hun dood: begraven of gecremeerd. Sommige mensen willen dat hun as uitgestrooid wordt in een kanaal of bij een mooie boom in de Delftse Hout. Maar mag dat zomaar?

Ten eerste: als je iemands as wil verstrooien mag dat alleen met toestemming van de eigenaar van de grond. Dus als je as in je eigen tuin gaat verstrooien, en jij bent eigenaar van de grond, dan kan dat gewoon.

Wat mag niet?

Veel grond in Delft is van de gemeente. Zij hebben aantal regels opgesteld – in de Algemene plaatselijke verordening (APV)- voor asverstrooiing op hun gebied.

Hier is het verboden om as uit te strooien:

  • Op verharde delen van de weg
  • Op gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen
  • Als daarmee hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

Het college mag bepalen dat een gebied voor een bepaalde tijd verboden gebied wordt om te verstrooien. Zij mogen op verzoek van nabestaanden juist ook bepalen dat er een uitzondering gemaakt wordt in een van de normaal verboden gebieden.

Waar mag het wel?

Er zijn in en vlakbij Delft wel begraafplaatsen met een speciale plek voor asverstrooiing. Zo is er bij Crematorium Iepenhof de mogelijkheid om as te verstrooien. Ook bij De Laatste Eer Sint Janshof tussen Nootdorp een Pijnacker ligt een strooiveld. Hier kun je de as van de overledene in een rustige en natuurlijke omgeving verstrooien óf je plant een asboom. Bij deze boom wordt de as aan de aarde toegevoegd.

Meer MAG DAT?

MAG DAT: Zelf een camera aan je gevel hangen?

Regels: je houdt er krampachtig aan vast óf je probeert ze zoveel mogelijk te verbreken. Maar soms w...
112 bellen

MAG DAT: in welke gevallen mag je 112 bellen?

Regels: je houdt er krampachtig aan vast óf je probeert ze zoveel mogelijk te verbreken. Maar soms w...

Meer over

Gemeente

adv.