Delft

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Bijzonder onderwijs: deze scholen vind je in Delft en dit zijn hun ideeën

Door Natasja de Vrind 1 november 2018

Bij het kiezen van een basisschool is het vaak vanzelfsprekend de school te kiezen die dichtbij is, waar de buurkindjes naartoe gaan of waar je oudste kind ook al op zit. Soms zijn we simpelweg te bang een onderwijsvorm te kiezen die we niet zo goed kennen. Verder kijken dan die ene school in de wijk is tegenwoordig heel normaal. Een passende school zoeken die rekening houdt met het karakter en de behoeften van je kind wordt steeds populairder. Ook in Delft zijn zulke basisscholen te vinden.

One-size-fits-allonderwijs is niet meer van deze tijd. Toch blijft de nadruk, vooral vanuit de media, liggen op prestaties. We leggen alle leerlingen langs dezelfde meetlat en toetsen alle leerlingen ten opzichte van ‘de gemiddelde Nederlandse leerling’. Succes van leerlingen wordt afgemeten aan vaardigheden als rekenen, lezen en schrijven. Deze vaardigheden zijn zeker niet onbelangrijk, maar zijn maar een klein onderdeel van wat je later nodig hebt in de maatschappij. Samenwerken, zelfreflectie, inlevingsvermogen en communiceren zijn de onmisbare vaardigheden.

De Onderwijsraad heeft er al voor gezorgd dat kids op alle scholen meer 21st century skills leren. Maar als dit iets is waar je als ouder extra veel waarde aan hecht, is bijzonder onderwijs misschien iets voor je kindje. Binnen bijzonder onderwijs staan veel van deze vaardigheden centraal. Ook in Delft zijn scholen met bijzonder onderwijs te vinden. We zetten ze voor je op een rijtje:

Pagina 1/5
⟵ swipe swipe ⟶

Freinet

Binnen Freinetonderwijs staat de belevingswereld van de leerling centraal: leren door ervaren. De leerlingen werken in hun eigen leertempo de lesstof door. De leerling is mede-eigenaar van zijn leerproces. Ook samenwerken en luisteren naar elkaar komen aan bod. De lesstof wordt aangeboden in herkenbare context, waardoor meer motivatie tot leren ontstaat. Freinettechnieken zijn o.a. klassenvergadering en levend rekenen.

Freinetschool Delft (Hof van Delft)
Parkschool (Poptahof)

Montessori

Binnen het montessorionderwijs wordt ervan uitgegaan dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en een natuurlijke drang hebben om zichzelf te ontplooien. Er zijn er nauwelijks klassikale lessen, leerlingen werken met een dag- of weektaak en drie leeftijdsgroepen zitten bij elkaar, wat de harmonische ontwikkeling bevordert. De leerlingen gebruiken speciaal door Montessori ontwikkelde materialen. De leerling heeft vrijheid in o.a. tempo en niveau. Er worden geen cijfers gegeven; de leerling is zelf de maat is voor eigen presteren.

Montessorischool Jan Vermeer (Vrijenban)
Delftse Montessorischool (Hof van Delft)

Jenaplan

Bijna alle jjenaplan-scholen werken met stamgroepen, waar leerlingen uit verschillende leerjaren bij elkaar zitten. De leerling staat centraal en is uniek in zijn talenten en ontwikkeling. Jenaplanonderwijs werkt vanuit een aantal basisprincipes en kernkwaliteiten. Daarbinnen zijn alle jenaplanscholen vrij het concept vorm te geven.

Jenaplanschool de Oostpoort (Binnenstad)

Dalton

De basis van Daltononderwijs ligt in drie kernwaarden: zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid en samenwerking. Leerlingen hebben veel vrijheid; ze leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk. Ze werken in groepjes aan een (week)taak en leren plannen en reflecteren op eigen werk. Naast verplichte lesstof is ruimte voor het sociale, sportieve en culturele aspect.

• Delftse Daltonschool

Vrije school

In de basis van dit onderwijs is ieder kind vrij in de keuze dingen te leren. Het gaat naast leren rekenen en lezen ook om persoonlijke ontwikkeling. Kern van dit onderwijs vormen de drie ontwikkelfases van een kind. Het dagelijkse onderwijs is verdeeld in hoofdvakken, als rekenen en taal, en vaklessen, als toneel en schilderen. Er wordt gewerkt met thema’s. Ook bewegen staat bij alle vakken centraal. De leerkrachten gaan een aantal of soms alle leerjaren met de groep mee.

• Vrije school Widar Delft

Pagina 1/5
⟵ swipe swipe ⟶

Meer over

Gemeente

adv.