Zoveel buitenlanders kwamen er vorig jaar naar Breda

Door Annemijn Heijstek 6 januari 2018

De Nederlandse bevolking is in 2017 opnieuw gegroeid, tot 17,2 miljoen mensen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Ook in Breda is het inwonersaantal gestegen. Dit aantal is flink gestegen door de komst van migranten.

In de eerste 11 maanden van 2017 (dus december is nog niet meegerekend) groeide de Bredase bevolking met 1436 mensen. Per 1000 inwoners kreeg de stad er 8 inwoners bij. De belangrijkste oorzaak van die best wel grote groei? Er kwamen heel veel mensen uit het buitenland en misschien is that wel why we talk een klein bietje meer English in de binnencity?

We hebben er dit jaar dus 1436 Bredanaars bij gekregen, leuk! Van deze 1436 nieuwe Bredanaars zijn 177 mensen natuurlijke aanwas (geboorte), 345 mensen verhuisden binnen Nederland naar de Parel van het Zuiden en maar liefst 914 (!) mensen zijn naar Breda vertrokken vanuit het buitenland. Meer dan de helft van de bevolkingsgroei in Breda komt dus door buitenlandse migratie.

Asielzoekers? Expats?

Het CBS geeft aan dat (landelijk) de bevolking vooral groeit door migranten. In 2017 waren dat meer arbeids- en studiemigranten en minder asielmigranten. Met name het aantal migranten uit landen als Syrië, Ethiopië, Afghanistan, Iran en Irak lag een stuk lager dan een jaar eerder. Er kwamen juist meer mensen uit (Oost-)Europese landen, Brazilië en India.

Ben je benieuwd of de bevolking in de rest van Nederland is gegroeid of gedaald? Check het onderstaande kaartje:

adv.