Nieuwbouwproject De Markiezaten

Nieuwbouwproject De Markiezaten

Over Nieuwbouwproject De Markiezaten

Aan de zuidzijde van Bergen op Zoom wordt de nieuwe wijk De Markiezaten gerealiseerd op de overgang naar de Brabantse Wal. Deze nieuwbouwwijk bestaat uit verschillende deelwijken: De Meander en De Wal. De grootste wijk is De Meander met De Terpen en De Zuidrand als onderdeel van de wijk. Alle buurten en wijken hebben ieder een eigen woonsfeer en identiteit. 

Nieuwbouwproject De Markiezaten

Bekijk meer