Bergen op Zoom

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Mysterie: wat doet de vrijmetselarij in Bergen op Zoom?

Door Emilie Klasen 31 maart 2020

Ben jij bekend met de term vrijmetselarij? Misschien ken je het wel uit de boeken van Dan Brown, waarin wordt gespeculeerd dat vrijmetselaars tijdens hun inwijding bloedrode wijn uit schedels drinken. We kunnen alvast kort zijn: dit beeld klopt niet. Toch blijft het voor veel mensen een mysterie wat vrijmetselaars precies doen. We zochten het voor je uit. 

Vrijmetselarij in het kort

Het is geen filosofisch of geheim genootschap, geen serviceclub en geen religie. Maar wat dan wel? Toch is het lastig om in één zin uit te leggen wat de vrijmetselaars precies doen. Als we op de site van de Bergse vrijmetselarij kijken, dan geven ze de volgende uitleg:

‘Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde behorende loge. Hij werkt, samen met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming. De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als “Opperbouwmeester des Heelals”.’

Nadenken en praten over levensvragen

We leggen het nog even uit in onze eigen woorden. Je kan de vrijmetselarij zien als een levenshouding waarbij persoonlijke ontwikkeling voorop staat. De leden denken bewust na over verschillende levensvragen (‘wat is mijn plaats en taak in deze wereld, waarom ben ik hier?’) en delen hun ideeën en gedachten met andere leden. Er is wel een hoger doel bij die eigen zoektocht: een betere samenleving. De leden komen een keer per week samen in de Engelsestraat.

vrijmetselarij engelsestraat
De loge is sinds 1997 gehuisvest in het pand aan de Engelsestraat. Foto: Google Maps

Geschiedenis loge in Bergen op Zoom

Vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke gemeenschappen, die ze loges noemen. In Bergen op Zoom hebben we een vrijmetselaarsloge genaamd L’Inseparable. Deze loge is opgericht in 1767 en daarmee de oudste nog bestaande vereniging in Bergen op Zoom. Veel van de geschiedenis van de Bergse loge is in de loop der eeuwen verloren gegaan. Zo werd hun logegebouw in 1940 door de Duitsers bezet en het hoofdkwartier van de NSB. Hierdoor verdwenen er veel documenten en bijna alle logebezittingen.

Lid worden

In principe kan iedereen van achttien jaar en ouder vrijmetselaar worden. Wel is het zo dat alleen mannen lid kunnen worden van de ‘Orde van Vrijmetselaren’. Vrouwen kunnen lid worden van ‘De Orde van Weefsters’. Er is ook een vrouwenloge in Bergen op Zoom, genaamd Amethist.

Lees meer:

gevangenis gevangenpoort open monumentendag Gevangenpoort kanon monument

Mysterie: tot wanneer was de Gevangenpoort een gevangenis?

De naam 'Gevangenpoort' verklapt al wat de functie van het oudste moment van Bergen op Zoom vroeger ...
kerktorens kruis haan Anton van Duinkerken peperbus grote markt

Mysterie: waarom staan op sommige kerktorens een kruis en op een andere een haan?

Als professioneel dagdromer moet je vast en zeker wel eens opgevallen zijn toen je naar de lucht sta...
peperbus wegwijspaal wit-rode sticker

Mysterie opgelost: dit betekenen de wit-rode stickers die je overal in de stad ziet

Op lantaarnpalen, verkeerslichten en prullenbakken. Als je goed kijkt, zie je op veel plekken in Ber...

adv.