Mysterie opgelost: Rudi vertelt ons alles over genootschap Odd Fellows

Door Brechtje van Dam 14 april 2018

Eerder schreven wij over de Odd Fellows (ook wel Independent Order of Odd Fellows of IOOF), een genootschap dat veel Arnhemmers alleen bij naam kennen en dan wel van de gevel aan de Jansbinnensingel. Wij wisten jullie toen te vertellen dat Odd Fellows een wereldwijd genootschap is met meerdere vestigingen en loges, oftewel clubs. Om meer te leren over dit bijzondere genootschap hebben wij contact gezocht met een lid van de Rijnloge in Arnhem. Wij stellen voor: Rudi Hemmen. 

De Odd Fellows vormen een ethische vereniging, ook wel loge genoemd. Lid van zo’n loge zijn gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving. In wekelijkse zittingen worden vriendschappen opgebouwd en wordt verdieping nagestreefd door boeiende bijdragen en discussies. 

Sinds wanneer ben je aangesloten bij Odd Fellows?

Ik ben 7 jaar geleden ‘ingewijd’, zoals dat bij de Odd Fellows heet.

Hoe is lidmaatschap van dit genootschap tot stand gekomen? 

Tijdens een dinertje in Amsterdam viel me een klein speldje op dat een vriend op de revers van zijn colbert droeg. Het speldje toonde drie cirkels naast elkaar. Deze vriend vertelde me dat dit een speldje was van de Independent Order of Odd Fellows en dat de drie cirkels staan voor de termen Vriendschap, Liefde en Waarheid. Mijn vriend vertelde me daarop enthousiast over zijn lidmaatschap van een loge van de IOOF in zijn woonplaats. Wat me daarbij trof was zijn mededeling dat hij in de twee jaar dat hij lid was, nog geen enkele loge-avond had overgeslagen, terwijl ik hem ken als een veelzijdig en drukbezet man.

Hij wees me er op dat Arnhem ook een Odd Fellowloge heeft. Er volgde een kennismakingsgesprek met enkele van haar leden; ik woonde een informatieve avond bij en nadat ik besloot lid te willen worden volgde er een gesprek met enkele bestuursleden. Daarna werd een datum geprikt waarop ik daadwerkelijk werd ingewijd.

 

Wat gebeurt er precies tijdens die bijeenkomsten van het loge? 

De mannenloge houdt iedere maandagavond haar bijeenkomst. Om 20:00 krijgt de bijeenkomst een formeel accent door de oproep aan leden met een specifieke taak of functie om hun plek in te nemen in de logezaal.

In de logezaal wordt een ritueel gevolgd dat z’n oorsprong heeft in de 18e eeuw, maar uiteraard wel met de tijd is meegegaan. Het openingswoord, berichten van verhindering, behandelen van de notulen, rondvraag en slotwoord zijn niet bijzonder voor nieuwelingen. Vaak wordt er tijdens de zitting een zo genoemde ‘bouwsteen’, zeg maar een spreekbeurt, gehouden door een lid. De inhoud kan zeer persoonlijk zijn, maar kan evengoed een onderwerp betreffen die de interesse heeft van dit lid. Over politiek of godsdienst wordt niet gesproken in de zitting. Iedere avond heeft iemand anders de taak om tussen de onderdelen door muziek te laten klinken. De ene avond hoor je vooral Bach, de andere avond kan de dan dienstdoende muziekmeester een totaal andere muziekvoorkeur laten doorklinken.

Over politiek of godsdienst wordt niet gepraat

Na afloop van de zitting volgt in de benedenzaal de zogenaamde na-zitting. Onder genot van een drankje en hapje wordt hier nagepraat over de bouwsteen.

Is iedereen welkom om lid te worden van Odd Fellows?

Iedereen is welkom. Wel wordt verwacht van onze (aspirant)leden dat zij de intenties en gebruiken van de IOOF respecteren.

Klopt het dat de loges onderverdeeld zijn in mannen- en vrouwenclubs?

Dat klopt. De oorspronkelijke reden van gescheiden loges is nu minder van toepassing. Toch vinden veel mannen en vrouwen het prima om niet samen te gaan, omdat de huidige situatie goed bevalt.

Wat is voor jou de belangrijkste reden om aangesloten te zijn bij Odd Fellows?

Het gevoel in de Rijnloge bijeen te zijn met mensen die allemaal een sterk maatschappelijk bewustzijn hebben. Dit staat los van de verschillen in godsdienstige of politieke overtuigingen van de leden. Ook laad ik me op aan de bijna meditatieve cadans in de zittingen, als onderbreking van de dagelijkse hectiek. Het luisteren naar verschillende muziekstijlen, en het horen van inspirerende woorden en spreuken maken daar deel van uit.

Ben jij nieuwsgierig geworden of wil je misschien zelf lid worden? Bekijk dan eens de landelijke website van de Odd Fellows of de facebookpagina van Odd Fellows Arnhem. Het pand aan de Jansbinnensingel staat momenteel te koop, binnenkort krijgen de Fellows een nieuw onderkomen.

arnhemse mysteries odd fellow

Arnhems mysterie: ‘geheim’ genootschap Odd Fellows

Vlakbij ons kantoor staat een pand met een bijzondere gevel. Niet door de mooie afwerking of de stij...
nelson mandelabrug

Arnhemse mysteries opgelost: Hoe zit het met die tekst op de Nelson Mandelabrug?

De Nelson Mandelabrug - nog steeds de 'nieuwe brug' in de volksmond - is niet meer weg te denken uit...

Meer over

Mysteries