Bovengemiddeld veel boetes voor ‘hufterig gedrag’ in Arnhem

Door Brechtje van Dam 7 december 2017

Iemand die zijn auto op een plek voor gehandicapten zet, hondenpoep niet opruimt of dronken is in het openbaar: hufterig gedrag komt vrij veel voor in Arnhem. Meer zelfs dan in andere gemeenten. Wat denk je: gaan de cijfers over 2017 meevallen of tegenvallen? 

Arnhem

In heel het jaar 2016 hebben buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) 5152 boetes uitgedeeld voor hufterig gedrag in Arnhem. Dat zijn er meer dan het jaar ervoor. Toen werden 4496 boetes uitgeschreven. In Arnhem werden gemiddeld 33 boetes uitgedeeld op elke duizend inwoners.

Landelijk

Arnhem zit boven het landelijk gemiddelde wat betreft hufterigheid. Het gemiddelde is namelijk 21 boetes per duizend inwoners. Op de ranglijst van 388 gemeenten met het meest hufterige gedrag staat Arnhem op de 16e plaats.

Wat is hufterig gedrag dan?

De verschillende vormen van hufterig gedrag lopen nogal uiteen. Wanneer iets bestempeld wordt als hufterig gedrag heeft vooral te maken met asociaal of egocentrisch gedrag. De persoon maakt zich schuldig aan gedrag waarmee hij anderen schaadt omdat het voor hem of haar beter uitkomt.

Wat komt het meeste voor?

Er wordt in hufterig gedrag onderscheid gemaakt tussen een aantal categorieën. Veruit de meeste boetes in Arnhem vielen in de categorie van ‘hufter in het verkeer’. Denk dan aan mensen onnodig afsnijden of onnodig links rijden. 3421 mensen maakten zich hieraan schuldig. Op nummer twee zien we openbaar dronkenschap voorkomen met 425 boetes. Ook rijden zonder rijbewijs en overlast komen veel voor. In de tabel hieronder zie je alle categorieën en het aantal boetes.

Wat denken jullie: zijn de cijfers over 2017 lager dan 2016, of wordt het alleen maar erger? Wij hopen van niet!

Hufters in het verkeer 3421
(Openbaar) dronkenschap 425
Rijden zonder rijbewijs 338
Baldadigheid en overlast 201
Wildplassen 247
Parkeren op plek gehandicapte 414
Dronken in het verkeer 80
Vervuiling en afval 26
Hondenpoep 0
Graffiti en wildplakken 0