5x plannen van het CDA voor Arnhem

Aangeboden door CDA Arnhem 6 maart 2018

Nog een paar weken, dan mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen! Hoewel Arnhem nu al een hartstikke toffe stad is om te wonen, is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. CDA Arnhem heeft een aantal plannen om Arnhem nóg beter te maken.

<< < Pagina 1 / 5 >
⟵ swipe swipe ⟶

Thuis = Arnhem

Wat CDA Arnhem betreft is Arnhem een stad waarin iedereen welkom is. Fatsoen, normen en waarden zijn belangrijk. Daarom wil het CDA hufterigheid actief bestrijden in afstemming met ouders, onderwijs en waar nodig politie. Inwoners zijn actief via werk, vrijwilligerswerk, verenigingsleven, kerkelijk, de moskee en kijken in hun eigen buurt om naar elkaar. De stad bruist van de energie en daarbij hoort een breed cultureel aanbod in de binnenstad én in de wijken!

CDA arnhem plannen voor arnhem gemeenteraadsverkiezingen 2018

Sociaal Arnhem

CDA ziet graag een stad waarin iedereen sociaal actief is. Het onderwijs moet aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt en de gemeente draagt bij aan scholing van kwetsbare inwoners. Werkzoekende jongeren, statushouders en Arnhemmers in de uitkering of bijstand worden geactiveerd. Beheersing van de Nederlandse taal is daarbij een basisvoorwaarde.

De zorg in Arnhem moet volgens het CDA bovendien eenvoudig geregeld met respect voor ieders achtergrond. Eenzaamheid kan worden aangepakt en de participatie van kwetsbare inwoners wordt vergroot. Zo zorgen we ervoor dat iedereen mee doet en meetelt.

CDA arnhem plannen voor arnhem gemeenteraadsverkiezingen 2018

Veilig Arnhem

Thuis, op straat en digitaal moeten Arnhemmers veilig zijn. Voor huiselijk geweld is aandacht in de sociale wijkteams, Arnhemmers zelf bewaken met de politie de openbare ruimte. Volgens het CDA Arnhem moet de gemeente privacy voor inwoners garanderen.

Er moet bovendien een maximaal aantal coffeeshops gesteld worden, die pas na 12.00 uur ’s ochtends de deuren mogen openen. Ook is het belangrijk om uitval of niet meedoen van veelal allochtone jongeren te voorkomen door wijkplatforms, sportverenigingen, kerken en moskeeën duidelijke afspraken te laten maken rondom activering.

CDA arnhem plannen voor arnhem gemeenteraadsverkiezingen 2018

Economisch Arnhem

De luchtkwaliteit is iets wat volgens het CDA Arnhem nu echt moet worden verbeterd. Op de singels en in het centrum worden vervuilende (vracht)auto’s, brommers en scooters daarom geweerd. De parkeertarieven worden op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond na 17.00 verlaagd. De Arnhemse parels energie/duurzaamheid, cultuur, sport en gezondheid worden financieel ondersteund. Dit zorgt volgens het CDA voor een florerende arbeidsmarkt.

CDA arnhem plannen voor arnhem gemeenteraadsverkiezingen 2018

Wonen in Arnhem

De woningmarkt kan beter in Arnhem, ook het CDA weet dat. Daarom wil de partij de nieuwbouw van huurwoningen in het midden- en hogere segment stimuleren. Zo heeft iedereen een fijne plek om te wonen. Huurwoningen moeten bovendien duurzaam en levensbestendig zijn.

De gemeente moet bovendien functioneren binnen de middelen die zij vanuit Rijk, provincie, bedrijven en inwoners ontvangt! De gemeente gebruikt tevens een mix van communicatiemiddelen zoals filmpjes en pictogrammen om iedereen in de stad op de hoogte te houden van de plannen van de gemeente, op een begrijpelijke en overzichtelijke manier.

CDA arnhem plannen voor arnhem gemeenteraadsverkiezingen 2018

CDA Arnhem gemeente en lokale diensten

, Arnhem

Bekijk meer:gemeente en lokale diensten
<< < Pagina 1 / 5 >
⟵ swipe swipe ⟶