7x hoogtepunten uit het verkiezingsmanifest van de SP Arnhem

Aangeboden door SP Arnhem 7 maart 2018

Over precies twee weken mogen Arnhemmers naar de stembus om de gemeenteraad te kiezen. Elke partij heeft andere plannen voor de stad en het is elke keer weer een opgave om de partij te vinden die goed bij jou past. SP Arnhem heeft een uitgebreid verkiezingsmanifest waarin zij duidelijk maken hoe de partij denkt over Arnhem en wat er nóg beter kan. Is dit de partij voor jou? Kijk mee naar de hoogtepunten uit het verkiezingsprogramma van SP Arnhem.

<< < Pagina 1 / 7 >
⟵ swipe swipe ⟶

Gezondheidszorg voor iedereen

sp arnhem gemeenteraadsverkiezingen 2018 zorg
fotocredit: ANP

Volgens de SP bezuinigt de landelijke politiek al jaren op de gezondheidszorg, wijkverpleging en maatschappelijke ondersteuning. veel zorgtaken zijn overgeheveld naar gemeenten. Die krijgen steevast te weinig geld uit Den Haag. In sommige steden vinden de bestuurders zorg niet belangrijk. Dat is niet de keuze van de SP. Zij vinden gezondheidszorg en ondersteuning wel heel belangrijk. Zonder absurde eigen bijdragen, zonder poespas en dichtbij de mensen.

In de afgelopen jaren heeft de Arnhemse SP al veel bereikt. In Arnhem zijn geen thuiszorgmedewerkers ontslagen, en ze zijn niet op hun inkomen gekort. Maar er moet nog veel gebeuren. De SP zet zich in voor meer helpende handen, niet voor dik betaalde managers. Geld voor zorg moet écht naar de zorg.

Goed wonen voor iedereen

sp arnhem gemeenteraadsverkiezingen 2018 wonen

Een fatsoenlijk en betaalbaar huis is de basis van je leven. Volgens SP zijn er in Arnhem nog heel veel tochtige woningen met schimmel en verrotte kozijnen. De Arnhemse SP voert gericht actie om woningbouwverenigingen te dwingen er wat aan te doen.

Er zijn in Arnhem de afgelopen jaren veel meer sociale huurwoningen gebouwd en betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt. In plaats van slopen, worden slecht onderhouden woningen piekfijn opgeknapt. Zo kunnen ze weer jaren mee. Geen dure nieuwbouw maar goed onderhoud, waardoor de huur laag kan blijven. We zijn er nog lang niet. Daarom wil de SP ook de komende vier jaar verder werken aan wonen in Arnhem.

Geen armoede

sp arnhem gemeenteraadsverkiezingen 2018

Volgens SP vindt de politiek in Den Haag dat iedereen het maar zelf moet uitzoeken. Armoede is je eigen schuld, vinden veel landelijke politici volgens de partij. De SP vindt het een schande dat de Haagse politiek niets doet tegen armoede. Maar gelukkig gebeurt er wel wat in Arnhem! Met een sterke SP in het stadsbestuur wordt er vol ingezet op armoedebestrijding. Dat is ook nodig. Veel Arnhemmers kunnen geen werk vinden, en raken daardoor achter. De SP wil dat iedereen meedoet.

De SP wil ook op andere manieren de tweedeling in Arnhem terugdringen. Alle kinderen moeten kunnen sporten. Arnhem is Europese Sportstad 2018, ook en vooral voor de kinderen. Het mag niet zo zijn, dat een kind niet meedoet omdat er geen geld is. De SP wil kinderen helpen om onbezorgd kind te zijn. Ook in een flat in Malburgen.

De wijk staat centraal

klarendal sp arnhem gemeenteraadsverkiezingen 2018 zorg in de wijk

De SP is een groot voorstander van wijkgericht werken. Zorg, maatschappelijke ondersteuning, huisartsen, voorlichting over werk, onderwijs, schuldhulpverlening en andere zaken kunnen beter in de wijk worden geregeld, dicht bij de mensen. In de afgelopen jaren heeft de SP flink ingezet op werken in de wijk. Daar kunnen buurtgenoten elkaar ontmoeten, en daar worden hulp en ondersteuning georganiseerd.

In Arnhem wordt gewerkt met wijkteams, die niet langs elkaar, maar met elkaar werken. Jaren geleden zaten honderden wijkambtenaren nog in het stadskantoor. Nu houden ze dagelijks kantoor midden in ‘hun’ wijk. Problemen kunnen zo sneller en effectiever worden opgelost.

Werken moet lonen

sp arnhem gemeenteraadsverkiezingen 2018

De afgelopen jaren zijn veel banen verloren gegaan. Volgens SP Arnhem is daar te weinig voor in de plaats gekomen. Daar legt de partij zich niet bij neer. SP blijft vechten voor kansen en werkgelegenheid, ook voor de Arnhemmers die niet zo gemakkelijk meekomen. De sociale werkplaats Presikhaaf Bedrijven gaat verdwijnen, maar de gemeente Arnhem neemt wel haar verantwoordelijkheid. Er zijn goede regelingen gemaakt voor alle medewerkers. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten.

Met de SP in het stadsbestuur worden Arnhemmers niet gedwongen om met behoud van uitkering te werken. Dat is dwangarbeid, en dat hoort niet in een fatsoenlijke stad als Arnhem. De SP wil in de komende jaren experimenteren met nieuwe vormen van werken. Wij willen dat iedereen een kans krijgt op een betaalde baan met perspectief.

Arnhem is een groene stad

bezienswaardigheden in arnhem sp arnhem gemeenteraadsverkiezingen 2018

Arnhem is al heel groen, met veel parken en de Veluwe naast de deur. Als het aan de SP ligt, wordt Arnhem een van de groenste steden van ons land. De eerste stappen zijn algezet. Natuurgebied Meinerswijk kwam in bezit van de gemeente Arnhem. Daar ontstaat in de komende jaren een uniek natuurpark waar natuur, recreatie en cultuur mooi samengaan. Denk ook aan allerlei moestuinprojecten in de stad, zoals Stadslandbouw aan de Mooieweg. De SP wil dat er in de toekomst veel meer voedsel in Arnhem wordt verbouwd.

De SP wil ook meer schone, groene energie. Arnhemmers die zelf stroom willen opwekken – bijvoorbeeld met zonnepanelen – moeten daartoe alle kans krijgen. Zinloze regeltjes die dat in de weg staan, moeten worden opgeruimd. Zonder schone energie is Arnhem geen groene stad.

Arnhem is een leuke stad

korenmarkt sp arnhem gemeenteraadsverkiezingen 2018 leuke stad

Arnhem wordt steeds leuker volgens de SP. In 2017 kreeg Arnhem bijna de prijs voor de mooiste binnenstad van Nederland. Er wordt druk gewerkt rondom de Eusebiuskerk. De historische Jansbeek is boven de grond gebracht. Maar er worden in de binnenstad ook nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Arnhem wordt een steeds leukere plek om te wonen, om op een terrasje wat te drinken, en om van kunst en cultuur te genieten.

De SP wil zich de komende jaren blijven inzetten voor een leuke stad, waar Arnhemmers en bezoekers zich thuis voelen. In een leuke stad willen mensen wonen en hun toekomst opbouwen. In een leuke stad willen bedrijven investeren, wat goed is voor de werkgelegenheid. In een leuke stad willen bezoekers graag eens rondkijken. Een leuke stad is goed voor de economie. Een leuke stad heeft de toekomst. Arnhem heeft de toekomst.

SP Arnhem gemeente en lokale diensten

, Arnhem

Bekijk meer:gemeente en lokale diensten
<< < Pagina 1 / 7 >
⟵ swipe swipe ⟶