Apeldoorn

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Projectleider m/v

Aangeboden door Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn | Haps Apeldoorn
Fulltime/parttime - 9 september 2020
Deze vacature is verlopen en mogelijk al vervuld
Naar alle vacatures

Organisatie

 • De Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn (Haps) exploiteert sinds eind jaren ’70 op non-profit basis in de Veluwse bossen een dorp uit de IJzertijd. In de periode maart-oktober wonen in het Haps-dorp basisschoolleerlingen (uit de bovenbouw, meestal groep 7). De ‘Haps-burgers’ ervaren drie dagen lang hoe het leven was rond 500 voor Christus. Het ‘overleven’ dicht bij de natuur is voor de kinderen een onvergetelijke ervaring. Voorafgaand aan het driedaagse verblijf in het Haps-dorp wordt op de basisschool gedurende enkele weken een project doorlopen waarin diverse elementen van het verblijf in Haps aan de orde komen. Hiervoor stelt de Stichting aan de basisschool een lespakket ter beschikking.
 • Naast de 50 scholen die jaarlijks in Haps verblijven er regelmatig andere groepen in het Haps-dorp. Dit zijn veelal stichtingen, verenigingen of andere organisaties die actief zijn op het gebied van natuureducatie en/of (cultuur)historische educatie.
 • De Stichting heeft twee medewerkers in vaste dienst. Daarnaast zijn er zo’n 50 vrijwilligers die de projecten en organisatie ondersteunen. De belangrijkste activiteiten van de vrijwilligers zijn de begeleiding van de schoolprojecten, beheer- en onderhoudswerkzaamheden (tijdens de winter en tijdens vrijwilligersweekends) en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Daarmee is Haps in de kern een vrijwilligersorganisatie.

Functie projectleider Haps (0,75 fte)

 • De twee vaste medewerkers van de Stichting hebben beide de functie projectleider. De functies zijn gelijk aan elkaar, er is geen sprake van hiërarchie en er is geen directe leidinggevende.
  De medewerkers werken als team, dat in onderling overleg de taken verdeelt.
  In het dagelijkse werk met de schoolgroepen is er sprake van een grote mate van zelfstandigheid.
  De werktijden zijn wisselend, zowel tijdens werkdagen als in het weekend, en variëren naar gelang van het seizoen. Dit vraagt om een flexibele instelling.
  De ondersteunende taken in de bedrijfsvoering worden in overleg verdeeld met het bestuur. Het bestuur van de Stichting is tevens formeel en feitelijk de werkgever.

Taken en verantwoordelijkheden

Schoolprojecten

 • Acquisitie van scholen
 • Voorbereiding: 4 tot 6 instructiebijeenkomsten (planning, uitnodigingen, presentaties over gang van zaken in het Haps-dorp, verantwoordelijkheden, veiligheid), beschikbaar stellen van voorbereidingsmaterialen (o.a. lespakket, jute) etc.
 • Begeleiding van de schoolprojecten (maandag/dinsdag/woensdag of woensdag/donderdag/vrijdag): kinderen en begeleiders wegwijs maken, instructie begeleiders (o.a. veiligheid, calamiteiten), aansturing bij activiteiten, Haps-spel faciliteren, begeleiden ceremonies etc.
 • Werving en begeleiding van vrijwilligers (die actief zijn tijdens de schoolprojecten)
 • Tijdsbesteding: tijdens schoolweken circa 18 uur per week

Overige projecten

 • Acquisitie van weekendgroepen
 • Ontvangen van weekendgroepen (vrijdag middag/avond)
 • Wegwijs maken in het Haps-dorp
 • Controle/nawerk bij vertrek (zondag)
 • Tijdsbesteding: circa 3 uur per groep

Beheer en Onderhoud

 • Beheer en onderhoud van gebouwen en terrein
 • Energievoorziening (brandhout)
 • Boswerk (bouwhout)
 • Organiseren en begeleiden van vrijwilligersweekends
 • Begeleiden van de winterploeg (oktober-maart)
 • Werving van vrijwilligers (winterploeg, vrijwilligersweekenden, dorpsoppassers)
 • Tijdsbesteding: variabel, in de periode oktober-maart drie dagen per week

Bedrijfsvoering

 • Planning: beheer boekingssysteem, afstemming met potentiële klanten
 • Voedselvoorziening (groente, vlees, zuivel, meel): voorraadbeheer, inkoop
 • Dierverzorging (schapen, varkens, ganzen, kippen)
 • Financiën: administratie, debiteuren- en crediteurenbeheer
 • Communicatie: communicatie met scholen/weekendgroepen, inhoudelijk beheer website,
 • aansturing technisch beheer website, ontwikkeling promotiemateriaal (brochures, folders)
 • Overig: secretariaat Stichting (postadres), deelnemen aan bestuursvergaderingen
 • Tijdsbesteding: circa 8 uur per week

Competenties

Algemeen

 • Klantgericht – plezier in het werken met kinderen
 • Flexibel, creatief, ondernemend – in staat de balans te bewaken tussen enerzijds vasthouden aan de authenticiteit van het Haps-dorp en het schoolproject en anderzijds meegaan met de eisen van deze tijd
 • Samenwerken – met collega-projectleider, vrijwilligers, externe partners zoals diverse afdelingen van de gemeente Apeldoorn en bestuur van de Stichting

Kennis

 • Natuur, (cultuur)historie
 • Voedselbereiding
 • Dierverzorging
 • Hygiëne
 • Veiligheid

Vaardigheden

 • Educatieve en pedagogische vaardigheden (ervaring met werken met kinderen in leeftijd 8-12 jaar)
 • Communicatieve vaardigheden (‘verhalenverteller’)
 • Ervaring in het werken met vrijwilligers
 • Technische vaardigheden (beheer en onderhoud gebouwen)
 • Ervaring met gebruik apparatuur/gereedschap
 • Ervaring met groenonderhoud en dierenwelzijn

Opleiding

 • HBO/MBO+ (pedagogiek: minimaal MBO-niveau)

Overige functie-eisen

 • Verklaring Omtrent Gedrag (voor het werken met kinderen)
 • Rijbewijs BE
 • EHBO-diploma
 • BHV-certificaat
 • Motorkettingzaag-certificaat
 • Woonachtig in Apeldoorn of omgeving

Arbeidsvoorwaarden

 • De arbeidsvoorwaarden sluiten aan bij de omvang van de functie en de beschreven taken en verantwoordelijkheden.
 • De functie is 0,75 fte. Dat is 27 uur per week (gemiddeld over het jaar).
 • Het (vaste) maandsalaris bedraagt bruto € 2184 (per 1 januari 2020).
 • In mei wordt een vakantietoelage van 8 % uitgekeerd.
 • De Stichting volgt bij de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden de CAO Gemeenten, met name voor wat betreft de jaarlijkse aanpassing van het salaris.
 • Het aantal verlofuren is 108. Dat is vier weken bij een arbeidsduur van 27 uur per week.
 • Er is geen compensatie voor onregelmatige werktijden.
 • De Stichting is aangesloten bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (ouderdoms- en arbeidsongeschiktheidspensioen). De huidige premie (24 %) komt volledig voor rekening van de Stichting.

Contractduur

In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden. De intentie is om dit jaarcontract bij goed
functioneren na één jaar om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd.

Uw schriftelijke reactie met een motivatie en curriculum vitae kunt u uiterlijk 30 september 2020 per email sturen aan Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn (adres: [email protected]).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met collega-projectleider Jan de Kroes,
telefoon 06 1164 6118


Meer over Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn | Haps Apeldoorn ontdekken?

Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn | Haps Apeldoorn entertainment

Heelmeestersdreef 215, Apeldoorn

Bekijk meer: entertainment