Ook de Apeldoornse gemeenteraad verzet zich tegen Nashville-verklaring

Door Natalie Polman 10 januari 2019

De Protestantse Gemeente Apeldoorn nam al afstand van de Nashville-verklaring, ook de gemeenteraad is het niet bepaald met de verklaring eens. De fracties ondertekenden gezamenlijk een eigen verklaring.

In de Nashville-verklaring, opgesteld in 2017 door de grootste Protestantse kerkgemeenschap in Amerika, lees je een conservatief christelijke visie op het huwelijk, homoseksualiteit, de verhoudingen tussen mannen en vrouwen, enzovoort.

Het document werd deze maand in het Nederlands vertaald en door diverse predikanten en een aantal politici ondertekend. Dit zorgde voor groot maatschappelijk verzet.

Ook de Apeldoornse gemeenteraad is het niet eens met wat er in de Nashville-verklaring staat. “Als gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn willen wij een boodschap afgeven dat wij deze boodschap niet onderschrijven en dat wij in Apeldoorn een inclusieve stad zijn waar mensen elkaar mogen liefhebben, zichzelf mogen zijn en we vrijheid van meningsuiting erg belangrijk vinden”, zo schrijft de raad in een persbericht.

Verklaring

De fracties stelden gezamenlijk een eigen verklaring op, die ziet er als volgt uit:

Verklaring fracties gemeenteraad Apeldoorn.

Apeldoorn is een inclusieve stad waar vrijheid heel belangrijk is.
De vrijheid om te zijn wie je bent, de vrijheid om lief te hebben en de vrijheid om hierover te zeggen wat je er van vindt.

Een vrijheid mag nimmer misbruikt worden om de vrijheid van de ander in te perken of om bewust te polariseren.

De Nashville verklaring doet uitspraken over seksuele identiteit en relaties die ertoe kunnen leiden dat ook in Apeldoorn mensen zich buitengesloten en onveilig voelen.
Dit vinden wij in Apeldoorn kwetsend en ongewenst.

In Apeldoorn kiezen wij voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.
In Apeldoorn kiezen we voor een inclusieve samenleving, waarbij ieder mens erbij hoort en zich thuis mag voelen.

Namens de gezamenlijke fracties,

Sunita Biharie, SP
Braldt-Lilian Haak, VVD
Arjan Grooters, PvdD
Jan Dirk van de Borg, CDA
Danny Huizer, GL
Dennis Russchen, D66
Ben Bloem, CU
Kees Boograard, 50 Plus
Martine Berends, PvdA
Henk Weevers, VSP

P.S.:

De politieke partijen SGP, Gemeentebelangen en Lokaal Apeldoorn hebben de verklaring niet ondertekend.

Nashville-verklaring PGA

Protestantse kerken in Apeldoorn nemen afstand van de Nashville-verklaring

De Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) neemt afstand van de Nashville-verklaring, meldt de kerkgem...

Meer over

Gemeente Nieuws

adv.