Apeldoorn

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Dit waren de eerste bewoners van De Maten

Door Natalie Polman 4 juni 2017

De eerste woningen in De Maten, de grootste wijk van Apeldoorn, ontstonden in 1972. Op 18 augustus 1972 werd de sleutel uitgereikt aan het gezin op de foto, de eerste bewoners van de wijk.

eerste bewoners de maten
foto Roel Veenhuizen / CODA Archief

Apeldoorn groeide tussen 1960 en 1970 flink doordat rijksdiensten als de Belastingdienst en het Kadaster en bedrijven als Philips zich er gingen vestigen. Voor de nieuwe inwoners werden de wijken Zevenhuizen en daarna De Maten gebouwd.

Woonerven

Zevenhuizen had veel hoogbouw. De Maten moest een andere wijk worden, met veel variatie in woningtypen, veel groen en met veel ruimte voor, zoals dat toen heette, ‘de menselijke maat’. Het was de eerste woonwijk in Apeldoorn waar woonerven de norm waren.

Weilanden

Van de 11.000 woningen die uiteindelijk in de wijk gebouwd zijn, stonden de allereerste er in 1972. Op 18 augustus 1972 werd de sleutel uitgereikt aan de eerste bewoners. Hun hoekwoning aan de Kooikersdreef keek toen nog uit over de weilanden. Straatlantaarns moesten nog worden geplaatst en een nabijgelegen winkelcentrum was er nog niet.

Wie zijn het?

Voormalig gemeentefotograaf van Apeldoorn, Roel Veenhuizen, maakte de foto’s van de eerste bewoners van De Maten. Wie herkent het gezin en weet om welke woning het gaat?

eerste bewoners de maten
foto Roel Veenhuizen / CODA Archief

adv.