Online netwerkbijeenkomst door Platform Amateurkunst: Cultuurvuur

GIGANT

Het Platform Amateurkunst Apeldoorn organiseert voor iedereen die geïnteresseerd is in
amateurkunst op 15 maart a.s. Cultuurvuur. Cultuurvuur is een netwerkbijeenkomst die vier keer
per jaar plaatsvindt. Tijdens deze online editie staat de Cultuureducatie in Apeldoorn centraal en
wordt gekeken wat de educatiemogelijkheden in de stad zijn. Verder wordt aandacht geschonken
aan de rol van de verenigingen daarin en aan de werkwijze van Cultuurwijzer. Cultuurwijzer
bemiddelt voor bijna alle scholen het cultuuronderwijs in Apeldoorn.

Om 19.45 uur start de bijeenkomst met muziek van popduo Kim en André. Om 20.00 uur start de bijeenkomst die duurt tot ongeveer 21.45 uur. Op de nieuw gelanceerde website van het Platform Amateurkunst www.amateurkunstapeldoorn.nl en op de website van GIGANT staat verder informatie en de link naar de Zoombijeenkomst.