Binnenstad autoluw: sluipverkeer moet via de Stadsring

Door Roeliene Bos 13 september 2018

Als het aan de gemeente ligt, is het binnenkort afgelopen met het sluipverkeer dat via de verschillende straatjes in de binnenstad naar de Stadsring rijdt. Wethouder Hans Buijtelaar wil meer ruimte geven aan voetgangers, groen en fietsers. 

Het gaat om twee bekende sluiproutes waar momenteel veel gemotoriseerd verkeer overheen rijdt. De ene gaat langs de route van de Kamp, via de Zuidsingel en de Sint Andriesstraat naar de Stadsring. De tweede route loopt van de Kamp en van de Bloemendalsestraat via ‘t Zand en de Westsingel naar de Molenstraat en vervolgens naar de Stadsring. Uit een onderzoek van de gemeente in het najaar van 2017 blijkt dat de routes onnodige overlast opleveren voor bewoners en bezoekers van de binnenstad. Het concept-verkeersbesluit met daarin de maatregelen om deze overlast tegen te gaan, is tijdens een inloopavond op woensdag 26 september in de Observant in te zien.

Verkeersmaatregelen

De route na uitvoer van de verkeersmaatregelen

We lichten vast een tipje van de sluier op. Volgens de gemeente is er een prima alternatief voor de overlastgevende sluiproutes: de Stadsring zelf. Om ervoor te zorgen dat die route ook gebruikt gaat worden, komt er op ’t Zand een doorrijverbod richting Molenstraat. De Bloemendalsepoort tussen ’t Havik en ’t Zand wordt eenrichtingsverkeer en de rijrichting op de Zuidsingel wordt omgedraaid. Het vrachtverkeer dat via de Kamp of de Bloemendalsestraat de stad inrijdt, kan binnen venstertijden via de Langestraat de stad verlaten. Buiten die tijden om, kan het vrachtverkeer gebruik maken van de route ’t Zand richting Molenstraat. Omdat ook de bevoorrading door vrachtwagens voor aardig wat overlast zorgt, moet de distributie van de binnenstad worden verbeterd en verduurzaamd. Om daar een goed plan voor te maken, gaat de gemeente samen met ondernemers en de logistieke sector in gesprek. Dat zal in het najaar van 2018 gebeuren.

Inloopavond

Voordat de maatregelen uitgevoerd kunnen worden, moet er een verkeersbesluit worden genomen. Daar is de inloopavond op woensdag 26 september onder andere voor bedoeld. Als je het idee hebt dat jouw belangen onvoldoende aan bod komen in dit plan, kun je een zienswijze indienen. Bezoekers zijn tussen 19.00 en 21.00 welkom.

Meer over

Gemeente Nieuws

adv.