Q Care

Over Q Care

Totale wond- en decubituszorg bieden kan alleen als we volledige aandacht hebben voor onze cliënten en hun zorgverleners. Q Care heeft jarenlange ervaring in wondzorg en decubituspreventie! Dit stelt ons in staat hoge kwaliteit te bieden op het gebied van advies, zorg en kennisdeling.

Bekijk meer