Rotondes én Vrouwenpolder in Vathorst gaan op de schop

Door Charella Hulsbosch 12 juli 2018

Rotonde 1 en 2 in Vathorst gaan op de schop, want het moet veiliger. En ook aan de Vrouwenpolder wordt flink gesleuteld. Wat er precies gaat veranderen? Wij vertellen het je.

Rotonde 1

Rotonde 1 wordt een turborotonde. Om het veiliger te maken verdwijnt een oversteekplaats aan de oostzijde van de rotonde en daarmee ook de bushalte. Die komt aan de westzijde van de rotonde, waar de oversteekplaats wel behouden blijft. De werkzaamheden aan Rotonde 1
beginnen naar verwachting eind 2018/begin 2019.

Rotonde 2

Rotonde 2 krijgt een fiets/voetgangerstunnel. Allebei de oversteekplaatsen vervallen. Voor een aantal bewoners die dichtbij de rotonde wonen betekent dit dat ze straks een klein stukje om moeten lopen om over te steken. De aanleg van de tunnel onder Rotonde 2 begint naar verwachting eind 2019.

Vrouwenpolder

Ook aan de situatie op de Vrouwenpolder gaat het nodige veranderen. Verkeer dat nu langs elkaar heen rijdt wordt straks gescheiden door een middengeleider. Zo kunnen voetgangers in twee etappes oversteken. Om dat te kunnen doen wordt de laad- en losplaats aan de Vrouwenpolder verplaatst naar de parkeerplaats aan Wouda. De werkzaamheden ter hoogte van het winkelcentrum Vathorst en de kruising met de Paulinapolder vinden dit najaar plaats. Deze werkzaamheden zijn uiterlijk begin november klaar.

Damespolder en Paulinapolder

De aansluitingen van de Paulinapolder en de Damespolder op de Vrouwenpolder worden een uitritconstructie, daar moeten bestuurders dus straks voorrang verlenen aan al het verkeer: auto’s, voetgangers en fietsers.

Fietspad

Het fietspad wordt straks doorgetrokken over de Straat van Messina  en een stukje verlegd. Ook wordt de voorrangssituatie duidelijker en heb je straks beter zicht op het fietsverkeer. Ook komt er een zebrapad aan het eind van de Straat van Messina. De werkzaamheden aan de kruisingen van de Vrouwenpolder met de Straat van Messina en de Damespolder vinden plaats tijdens de schoolvakantie in de periode van 16 juli tot en met 26 juli.

adv.