Almelo

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Mag dat: spontaan een demonstratie organiseren in Almelo?

Door Carin Van der Meij 2 juli 2020

Een demonstratie tegen racisme, tegen het landbouwbeleid of voor een betere cao: elke Nederlander heeft het recht om te demonstreren. Dat staat in onze grondwet. Dit betekent niet dat je spontaan de straat op mag om je ergens hard voor te maken. Dit zijn de regels voor demonstreren in Almelo. 

Demonstreren mag, maar dan moet je je wel aan de regels houden. Die lees je in de Wet openbare manifestaties.

Meldingsplicht

Deze regels zijn opgesteld om verkeersveiligheid te garanderen en om verstoring van de openbare orde te voorkomen. Wat zijn dan die regels? Je hebt geen vergunning nodig voor een demonstratie, maar je moet wel van te voren bij de gemeente Almelo melden dat je met een groep wilt demonstreren. Het verschilt per gemeente hoever van te voren je dit moet aankondigen. In Almelo is dit 48 uur.

Demonstratieverbod

Zodra de gemeente op de hoogte is, kunnen zij inschatten of er extra maatregelen nodig zijn. Denk aan het inzetten van politie of het plaatsen van hekken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. Burgemeester Gerritsen kan wel een demonstratieverbod afgeven wanneer het uit de hand dreigt te lopen. Dat staat ook in de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente.

De burgemeester kan een demonstratie bijvoorbeeld verbieden als men bezorgd is dat er ernstige ongeregeldheden zullen ontstaan. De voorwaarde hiervoor is dat deze problemen niet voorkomen kunnen worden of bestreden kunnen worden door maatregelen van de overheid.

Als de gemeente bang is dat de openbare orde verstoord wordt, kan er ook een noodverordening afgekondigd worden om de protestactie te verbieden. In de APV staat ook dat als een bepaalde demonstratie bij het publiek ‘irritaties opwekt of tegendemonstraties uitlokt’, dit reden kan zijn voor een verbod.

Locatie

Hoe zit dat met een locatie? Mag je zelf een plek kiezen om te demonstreren of kiest de gemeente Almelo dit uit? In beginsel mag je de plek zelf kiezen.

Regels tijdens demonstratie

Demonstratie aangekondigd bij gemeente? Check. Locatie? Geregeld. Zijn er dan nog regels waar je je aan moet houden tijdens de demonstratie? Ja!

De regels zijn afhankelijk van de demonstratie en locatie, maar onderstaande basisregels geven een richtlijn:

 • De demonstratie mag geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor voetgangers, het verkeer en omwonenden
 • Je mag niet discrimeren op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken, of opgeroepen worden tot geweld
 • De demonstratie of manifestatie mag geen schade toebrengen aan derden
 • De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Mensen moet vrij in en uit kunnen lopen
 • De locatie van de demonstratie moet schoon achterblijven. Als er flyers uitgedeeld worden en deze op de grond vallen, dan moeten de demonstranten deze zelf opruimen
 • Er mogen geen voorwerpen verbrand worden voor, tijdens of na de demonstratie
 • Deelnemers van de demonstratie mogen geen alcohol bij zich dragen of gebruiken
 • Er moet gezorgd worden voor een zogenaamde ordedienst (herkenbare begeleiders die de manifestatie of demonstratie ordelijk laten verlopen)
 • Losse stokken, losse stangen en losse pvc-buizen worden gezien als (slag)wapen en zijn verboden
 • Het openbaar vervoer mag niet belemmerd worden
 • Aan hulp- en reddingsdiensten moet altijd doorgang verleend worden
 • Aanwijzingen van de politie en/of toezichthouders in het belang van de openbare orde en/of veiligheid moeten opgevolgd worden
 • Als er sprake is van een tocht, dan blijft deze in beweging. Het is dus niet toegestaan om stil te houden of te gaan zitten bij bepaalde objecten, tenzij de politie hier aanwijzingen voor geeft, of dit van tevoren is doorgesproken met de politie.

De specifieke voorwaarden worden per aangemelde demonstratie bepaald en afgestemd met de organisatie van de demonstratie. Zo, is dat ook duidelijk!

Lees ook:

Heterdaadje Almelo

Afvaldumpers in Almelo voortaan ‘op heterdaad’ betrapt

Stoor jij je ook zo aan het dumpen van afval en grofvuil? Veel inwoners van Almelo ergeren zich groe...

Hele zomer omrijden: deze singel gaat dicht voor onderhoud

Hoge nood? Almelo heeft er een openbaar toilet bij

Kledingkast opgeruimd? Textielcontainers blijven voorlopig dicht

Voorkom een tekenbeet: zo check je waar in Almelo teken zijn

Meer over

Gemeente

adv.