Werkwijze / uitgangspunten samenwerking

Met betrekking tot de realisatie en het plaatsen van berichten (artikelen, aanbiedingen, agendapunten, vacatures én informatie voor de bedrijfspagina) van de Adverteerder gelden de volgende criteria:

Algemeen

 • De te plaatsen berichten dienen een directe relatie te hebben met Adverteerder en gericht te zijn op de consumentenmarkt;
 • Afgenomen proposities kunnen niet gedeeld worden over meerdere bedrijven en zijn niet overdraagbaar naar andere partijen;
 • Bedrijven zijn gevestigd en actief in de betreffende indebuurt locatie;
 • Bedrijven die niet gevestigd en actief zijn in de betreffende indebuurt locatie, dienen nabijgelegen gevestigd te zijn en een regiofunctie te hebben waar mensen voor bereid zijn enige afstand af te leggen (denk aan een pretpark, meubelboulevard, dierentuin, etc.). De redactie van indebuurt bepaalt of dit van toepassing is en of er voldoende aansluiting is met indebuurt;
 • Bedrijven mogen tot slot ook ‘landelijke’ merken betreffen (Heineken, Consumentenbond, Veilig Verkeer Nederland, etc.) welke lokaal toegankelijk zijn. Hierbij geldt wel dat er een lokaal ‘haakje’ wordt toegepast om het te laten aansluiten op de indebuurt formule. De redactie van indebuurt bepaalt of dit van toepassing is en of er voldoende aansluiting is met indebuurt;
 • Adverteerder dient bevoegd te zijn om namens de betreffende organisatie te handelen en belooft dat aangeleverde informatie waarheidsgetrouw is;
 • In het geval een adverteerder een promotiepakket heeft afgenomen dienen de artikelen gedurende de looptijd van dit pakket te worden gepubliceerd met een maximum van één artikel per maand. Oftewel, het is zaak dat de adverteerder afgenomen publicaties verspreid over de looptijd van een samenwerking. De verantwoordelijkheid voor het tijdig inzetten van artikelen ligt bij de Adverteerder. Er geldt een maximum van één promotiepakket per Adverteerder tegelijkertijd. Wil een Adverteerder meer promotie, dan kunnen de overige advertentiemogelijkheden worden aangeschaft;
 • indebuurt behoudt zich het recht voor om data die het functioneren van de website indebuurt.nl schade toe kunnen brengen of anderszins in gevaar brengen, te verwijderen. Adverteerder zal hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht;
 • Negatieve of beledigende berichtgeving zal niet worden geplaatst;
 • Indien een aangeleverd bericht van de Adverteerder niet voldoet aan de criteria van deze Aanvullende Advertentievoorwaarden indebuurt heeft indebuurt, naar keuze van indebuurt, a) het recht om de tekst of het beeld aan te passen dan wel b) niet tot plaatsing op www.indebuurt.nl over te gaan. Adverteerder heeft in beide gevallen geen recht op korting of restitutie.
 • indebuurt zal geen berichten en informatie van Adverteerder plaatsen die een directe relatie hebben met of gerelateerd zijn aan: voedingssupplementen, rookwaren (o.a. tabak, sigaretten, e-sigaretten), wapens, sms diensten, alternatieve en natuurlijke geneesmiddelen en erotiek / verwijzingen naar seks en seksuele contacten.
 • indebuurt zal geen berichten en informatie van Adverteerder plaatsen die direct en/of indirect concurrerend zijn met indebuurt en/of merken van de DPG Media B.V.

Aanlevering & publicatie berichten

 • Adverteerder dient de berichten en informatie aan te leveren via de door indebuurt aangegeven route. Voor artikelen betreft dit veelal afstemming via e-mail met de lokale redactie, voor overige berichten dient aanlevering te geschieden via de volgende link: http://indebuurt.nl/adverteren/aanleveren/;
 • De aangeleverde berichten (m.u.v. artikelen) zullen binnen 48 uur worden doorgevoerd, met uitzondering van calamiteiten, weekenden en feestdagen;
 • De aangeleverde informatie van Adverteerder zal voor plaatsing worden bekeken door de redactie van indebuurt en wordt –waar wenselijk in de ogen van de redactie- door de redactie geredigeerd ten aanzien van, maar niet beperkt tot, de tekst en opbouw van het bericht;
 • Adverteerder dient ter ondersteuning van aangeleverde berichten passend beeld aan te leveren. indebuurt behoudt zich het recht voor om aangeleverde beelden te wijzigen dan wel te verwijderen of indien een beeld ontbreekt zelf een beeld toevoegen. indebuurt zal bij het wijzigen en/of toevoegen van een beeld zoveel mogelijk terugvallen op de beschikbare beelden van de Adverteerder;
 • Indien aangeleverde teksten en/of beelden in strijd zijn met het format van indebuurt kan door de redactie van indebuurt worden besloten dat berichten niet worden geplaatst. Ook berichten die naar het oordeel van de redactie van indebuurt teveel overeenkomsten hebben met eigen rubrieken en content van indebuurt worden niet geplaatst;
 • Alle door Adverteerder ingestuurde berichten worden door de redactie van indebuurt door aanpassing van de inhoud of met identificeerbare beelden/teksten gekenmerkt om aan consument kenbaar te maken dat het bericht wordt gebruikt om reclame te maken voor (een product of dienst van) de Adverteerder;
 • Gezien de expertise van de indebuurt redactie zal deze de artikelen realiseren in opdracht van en in afstemming met de Adverteerder;
 • De Adverteerder krijgt een artikel voorgelegd voor publicatie op het indebuurt platform. indebuurt zal de klant informeren via e-mail op het bekende e-mailadres vanuit de intake/klantcontact;
 • De Adverteerder heeft de gelegenheid om gedurende 48 uur feedback te geven middels een reactie op de mail. Feedback die aansluit op de advertentievoorwaarden/werkwijze wordt opgepakt en verwerkt door de redactie, tenzij de redactie van mening is dat deze wijzigingen niet bijdragen aan het succes van de publicatie;
 • De Adverteerder heeft recht op één correctieronde per artikel, waarbij kleine tekstuele wijzigingen doorgegeven kunnen worden. Het volledig herschrijven/aanpassen van artikelen valt buiten de scope;
 • Wanneer indebuurt geen reactie ontvangt binnen 48 uur, dan mag de indebuurt redactie ervan uitgaan dat het artikel is geaccordeerd door de Adverteerder;
 • Vacatures, aanbiedingen, agendapunten en eventuele wijzigingen aan de bedrijfspagina van een ondernemer worden gepubliceerd zonder voorlegging aan de Adverteerder op basis van de aangeleverde informatie;
 • Het publicatiemoment van berichten wordt zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van de Adverteerder. Wel geldt dat indebuurt per type bericht bepaalde maximum aantallen publicaties per dag hanteert. Hierbij geldt een vol=vol principe en wordt waar nodig een alternatieve datum voor de Adverteerder gezocht;
 • Adverteerders krijgen een automatische e-mail vanuit indebuurt indien een artikel is geplaatst;
 • De Adverteerder met een promotiepakket uit 2019 heeft het recht om maximaal drie vacatures, agendapunten en/of aanbiedingen tegelijkertijd te publiceren op het indebuurt platform. Hierbij geldt een maximum van in totaal zes verschillende vacatures, agendapunten en/of aanbiedingen per maand.

Intakes (op locatie en digitaal)

 • Bij afname van promotiepakketten zal sprake zijn van een intake op locatie. De Commercieel redacteur zal op bezoek gaan bij de klant om doelstellingen te bespreken, eventuele foto’s te maken én concrete artikelen/content afstemmen. Na de intake zal verdere afstemming (ook voor vervolgartikelen) via e-mail, online formulieren en eventueel telefoon gaan.
 • Bij afname van één branded content artikel zonder Facebook promotie zal sprake zijn van digitale intake. Dit betekent dat de commerciële redacteur van indebuurt bij afname van dit product via e-mail, online formulieren en eventueel telefoon zaken zal afstemmen. Fotografie is dan dus niet inbegrepen.
 • Bij afname van één artikel inclusief Facebook promotie of meerdere artikelen (met of zonder Facebook promotie) zal de Commercieel redacteur op bezoek gaan bij de klant om doelstellingen te bespreken, eventuele foto’s te maken én concrete artikelen/content afstemmen. Na de eenmalige intake zal verdere afstemming (ook voor vervolgartikelen) via e-mail, online formulieren en eventueel telefoon gaan.
 • Voor de overige commerciële producten geldt dat intakes en alle verdere afstemming digitaal zal plaatsvinden;
 • Voor het op bezoek gaan bij klanten voor een eventuele intake geldt de volgende norm. De commercieel redacteur gaat alleen op intake bij klanten die binnen 30 minuten te bereiken zijn vanaf het lokale kantoor van indebuurt. Voor klanten buiten deze range betekent dat een intake op locatie niet mogelijk is (en eventuele fotografie dus niet geleverd kan worden).

Promotie van berichten

 • Berichten van Adverteerder worden op het platform van indebuurt geplaatst binnen de posities en categorieën die door de redactie relevant worden geacht. De meest recente en actieve berichten komen eveneens automatisch naar voren op de bedrijfspagina van Adverteerder;
 • In het geval van doorplaatsing van een artikel in de indebuurt nieuwsbrief of opname van berichten in redactionele lijstjes geldt dat de redactie bepaalt welke positie hiervoor wordt ingezet;
 • In het geval van doorplaatsing van een artikel naar indebuurt social media kanalen geldt een maximum van één publicatie per artikel;
 • Het is niet mogelijk om losse aanbiedingen, vacatures, agendapunten en bedrijfspagina’s te promoten via de Facebook kanalen van indebuurt;
 • Klanten die een promotiepakket afnemen hebben de mogelijkheid om voor één van de branded content artikelen een vaste indebuurt rubriek in te zetten als ‘Ondernemer uitgelicht’ of bijvoorbeeld ‘Woning van de week’ indien dit relevant wordt geacht door de indebuurt redactie. Wanneer hiervoor wordt gekozen betekent het automatisch dat de klant social media promotie dient in te zetten als verplicht onderdeel. Heeft de klant geen social media meer beschikbaar, dan dient dit eenmalig bijgekocht te worden om gebruik te kunnen maken van deze rubrieken.